ศปถ.เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่วันที่สี่ ตาย 73 ราย เจ็บ 574 ราย

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 1 ม.ค. 2565 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เกิดอุบัติเหตุ 574 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 73 ราย และผู้บาดเจ็บ 574 ราย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ 37.28% รองลงมา ขับรถเร็ว 35.71% ทัศนวิสัยไม่ดี 16.90% ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 89.27% รองลงมา คือ รถกระบะ 3.98% และรถยนต์ 3.29% ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่บนถนนทางหลวง 37.80% รองลงมา ถนนใน อบต. 36.93% และถนนทางหลวงชนบท 11.67% โดยช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 03.01-06.00 น.

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ กาญจนบุรี 24 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ กาญจนบุรี 31 คน ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร 6 ราย

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 4 วันแรกของการรณรงค์ (29 ธ.ค.64 – 1 ม.ค.65) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,906 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 226 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 1,894 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 74 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ เชียงใหม่ 70 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ กรุงเทพฯ 14 ราย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ม.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top