Taiwan Excellence เผยผลงานเข้ารอบสุดท้ายแคมเปญด้าน CSR “Sharing is Caring”

Taiwan Excellence ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 12 คนสุดท้ายที่ได้ส่งผลงานในโครงการ Sharing is Caring โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบมาจากประเทศฟิลิปปินส์ ไต้หวัน เวียดนาม อิสราเอล เคนยา ไนจีเรีย และตูนิเซีย ผลงานทั้ง 12 ประเทศนี้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ 3 อันดับสุดท้าย และจะประกาศผลการตัดสินในปลายเดือนมกราคม 2565

“Sharing is Caring” เป็นโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในรูปแบบดิจิทัลระดับโลก ซึ่งเกิดจากความเชื่อว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่มีพลังในการสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับบุคคล ชุมชน และสังคมในทางที่ดีขึ้น หากผลักดันพลังนี้ให้เพิ่มมากขึ้นทวีคูณจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดย Taiwan Excellence มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นโครงการระดับโลก เพื่อรวบรวมพลังแนวคิด ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีของคนทั้งโลกไว้ด้วยกัน ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้สนใจจากทั่วโลกร่วมส่งผลงานเป็นจำนวน 781 ผลงาน จาก 61 ประเทศทั่วโลก ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับผลงานจากเอเชียแปซิฟิกมากที่สุด จำนวน 495 ผลงาน ตามด้วยจากแอฟริกา จำนวน 124 ผลงาน อเมริกา จำนวน 104 ผลงาน ยุโรป 52 ผลงาน และจากโอเชียเนีย จำนวน 6 ผลงาน

สำหรับ 5 ประเทศที่ส่งผลงานมากที่สุด คือ อินเดียส่งผลงานจำนวน 115 ผลงาน อินโดนีเซีย จำนวน 74 ผลงาน เวียดนาม จำนวน 60 ผลงาน ไต้หวัน จำนวน 59 ผลงาน และมาเลเซีย จำนวน 56 ผลงาน และผลงานทั้ง 12 ผลงาน ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกสองขั้นตอนโดยคณะกรรมการจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT), MOEA และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ก่อนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ผลงานทั้ง 12 ผลงาน ได้นำเสนอ และสร้างแรงจูงใจเพื่อแก้ปัญหาในประเทศบ้านเกิดของตนเอง เช่น การให้ความสำคัญของการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มท้องถิ่น การเกษตร การแพทย์สำหรับผู้สูงอายุ และการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย Taiwan Excellence เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วโลกได้ร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์พร้อมกัน หลังจากนั้นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกแผนงานที่ดีที่สุด เป็นผู้ชนะจำนวนไม่เกิน 3 แผนงาน โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลแผนงานละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินทุนมูลค่า 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามแผนงานให้เกิดขึ้นจริง โดยจะคัดสรรและมอบหมายผู้ดำเนินงานบุคคลที่สามที่เหมาะสม เป็นผู้ดำเนินงานตามแผนงานของ 3 แผนงานชนะเลิศสำหรับโครงการ “Sharing is Caring” ต่อไป ร่วมลงคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม ถึง 23 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://share-care.taiwanexcellence.org

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ม.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top