กทม. กางแผนตรวจโควิดเชิงรุกชุมชน-ตลาด-สถานประกอบการ-รง. ป้องกันเกิดคลัสเตอร์

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงมาตรการเชิงรุกในการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น ในการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในชุมชน ตลาด สถานประกอบการ และโรงงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 64 ถึงปัจจุบัน ได้จัดทีม Bangkok CCRT ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนด้วย Antigen Test Kit (ATK) ในกลุ่มเสี่ยง ชุมชน และตลาด มียอดสะสมการตรวจ ATK 210,353 คน ผลติดเชื้อ 10,633 คน คิดเป็น 5.05% ของการติดเชื้อ ขณะเดียวกัน ได้มีแผนตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน และตลาดอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 65 มีเป้าหมายลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในชุมชนจดทะเบียน 2,016 ชุมชน ให้แล้วเสร็จในเดือน มิ.ย. 65 และตรวจเชิงรุกในตลาด 338 ตลาด ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 65 จากนั้นจะตรวจเชิงรุกในตลาดทุกสองเดือน อีกทั้งมีแผนการตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ โรงงานขนาดใหญ่ที่ผลิตสินค้าสาธารณูปโภคทุกสองเดือน

ในขณะเดียวกัน จะตรวจ ATK เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือบริเวณที่เกิดการระบาดเป็นคลัสเตอร์ต่างๆ และมีจุดตรวจคัดกรองโดยรถพระราชทานร่วมด้วย โดยหากพบผู้ป่วยในชุมชนและมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สามารถติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) กทม. เพื่อดำเนินการในชุมชนตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 13 ยังได้แจกชุดตรวจ ATK แบบตรวจด้วยตนเองให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์การรักษาในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 8.5 ล้านชิ้น เพื่อป้องกันควบคุมโรคและลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยแจกคนละสองชุดให้ตรวจห่างกัน 5 วัน ซึ่งศบส. ได้กระจายชุดตรวจให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการ ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ รวมทั้งผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อ และผู้ประสานงานในชุมชน หากกลุ่มเป้าหมายต้องการชุดตรวจ ATK สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ศบส.ใกล้บ้าน โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ม.ค. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top