ครม.ถกปัญหาสินค้าแพง/พาณิชย์ของบอุดหนุนราคาหมู/คลังรายงานการกำกับสินทรัพย์ดิจิทัล

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งคาดว่ามีวาระน่าสนใจ ได้แก่ ปัญหาค่าครองชีพที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาสินค้าจำเป็นหลายรายการ ตั้งแต่เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ก๊าซหุงต้ม และค่าโดยสารยานพาหนะ

– กระทรวงพาณิชย์ เสนอของบกลางเพื่อชดเชยราคาในโครงการพาณิชย์ลดราคา ที่ตรึงราคาไว้ 150 บาท/กิโลกรัม และอุดหนุนกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย เพื่อให้มีกำลังใจในการเลี้ยงหมูต่อไป และไม่ให้เกิดภาวะหมูขาดแคลนในอนาคต นอกจากนี้ จะเสนอ ร่างพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ….

– กระทรวงการคลัง เสนอรายงานข้อเท็จจริงและการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติขยายกรอบระยะเวลาและปรับรายละเอียดโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่

– กระทรวงมหาดไทย เสนอประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

– กระทรวงแรงงาน เสนอร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดย การดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

– กระทรวงสาธารณสุข เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 7)

– กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโดยไม่ใช้วิธีประมูล โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว พร้อมทั้งเสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร

– กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอร่างมาตรการสนับสนุนให้สตรีเป็นพลังสำคัญทางเศรษฐกิจ

– สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564/2565

– กรมประชาสัมพันธ์ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ….

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ม.ค. 65)

Tags: , , , , , , , , , ,

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

X
Back to Top