กทม.พบผู้ติดเชื้อโควิดอีก 939 ราย ตาย 3 ส่วนใหญ่จากร้านอาหารกึ่งปิด-หอพัก

นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ว่า วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 939 ราย เสียชีวิต 3 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 939 ราย มาจาก

1.ติดเชื้อจ่ากต่างประเทศ (Test&Go/AQ) 45 ราย

2.ติดเชื้อในประเทศ 894 ราย แบ่งเป็น

– ผู้ป่วยยืนยันเข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI) 272 ราย

– สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 218 ราย

– จากคลินิกกลั่นกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน(ARI) 4 ราย

– รพ.รัฐบาลและเอกชน 47 ราย

– พื้นที่เสี่ยง/แหล่งชุมชน 300 ราย

– สถานประกอบการ/โรงงาน 27 ราย

– อื่นๆ 26 ราย

นพ.สุทัศน์ ระบุว่า กทม.มีการระบาดเพิ่มขึ้นเริ่มพบร้านอาหารกึ่งปิดที่ปรับจากผับบาร์ติดเชื้อมากกว่า 5 รายขึ้นไป, บุคลากรทางการแพทย์ แต่รายงานส่วนใหญ่ยังเป็นการรับเชื้อจากชุมชนหรือคนใกล้ชิด ไม่ใช่จากการเข้ารับบริการของผู้ป่วยติดเชื้อ และจากการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน

“เป็นการพบผู้ป่วยติดเชื้อกระจายตัวในทุกอายุและทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เป็นสถานที่ปิด ได้แก่ ร้านอาหาร ผับ บาร์ แม้จะมีมาตรการจำกัด 21.00 น.แล้ว และในแหล่งชุมชุมเริ่มพบผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้น เช่น หอพักนักศึกษา แฟลต เริ่มมีรายงานเพิ่มมากขึ้น โดยขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง”

สำหรับ คำแนะนำสำหรับประชาชน ได้แก่

– งดร่วมกิจกรรมเป็นเวลานาน หากไม่สวมหน้ากาก เช่น วงเหล้า

– ชะลอการเดินทางหากไม่จำเป็น

– กลับจากต่างจังหวัดให้สังเกตุอาการ อย่างน้อย 14 วัน, WFH

– ตรวจ ATK หากสงสัย และเมื่อพบการติดเชื้อให้โทร.1330 สปสช.

– เร่งไปฉีดวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น

สถานประกอบการ

– ให้ปฎิบัติตาม COVID-Free Setting เคร่งครัด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ม.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top