ไทยผนึกพันธมิตร 26 ประเทศ เรียกร้องสหรัฐฯ เร่งต่ออายุโครงการ GSP

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรณีการให้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) แก่ประเทศต่างๆ ของสหรัฐซึ่งหมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.63 และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินขั้นตอนเพื่อผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการดังกล่าวต่องรัฐสภานั้น ประเทศไทยได้ร่วมกับกลุ่ม Alliance for GSP Countries (A-GSPC) ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิจีเอสพีที่มีสมาชิก 27 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อาร์เจนตินา บราซิล คาซัคสถาน ศรีลังกา ยูเครน เป็นต้น ยื่นหนังสือขอให้รัฐสภาสหรัฐเร่งพิจารณาร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการดังกล่าว

โดยย้ำถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าวในประเด็นต่างๆ ได้แก่ (1) ความสำคัญของโครงการจีเอสพีที่มีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประเทศผู้ได้รับสิทธิ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย (2) โครงการจีเอสพีช่วยลดต้นทุนให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้าและผู้ให้บริการในสหรัฐฯ ที่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลางมาใช้ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและภาคบริการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ซื้อสินค้านำเข้าในราคาที่ถูกลงได้ และ (3) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การต่ออายุโครงการจีเอสพีจะเป็นปัจจัยส่งเสริมและช่วยเหลือนโยบายภายในประเทศ เพื่อกระตุ้นและฟื้นเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับสิทธิดังกล่าว

การต่ออายุโครงการดังกล่าวในครั้งใหม่นี้มีความเป็นไปได้ว่า สหรัฐจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการให้สิทธิแก่ประเทศต่างๆ ให้สะท้อนประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐให้ความสำคัญ เช่น ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนสินค้าที่ได้รับสิทธิ หลักเกณฑ์มูลค่าการนำเข้า (Competitive Need Limit : CNL) กฎแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นต้น

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวา แม้โครงการจีเอสพีสหรัฐจะสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา แต่ผู้ประกอบการไทยยังสามารถส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐได้ตามปกติ โดยผู้นำเข้าสหรัฐที่นำเข้าสินค้าที่เคยได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องชำระภาษีในอัตราปกติ (MFN rate) ไปจนกว่าจะมีการต่ออายุโครงการฯ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิฯ ผู้นำเข้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้สิทธิจีเอสพีตามปกติ โดยที่ผ่านมาสหรัฐจะทำการคืนภาษีที่ชำระไปหรือคืนหลักประกันการนำเข้าให้แก่ผู้นำเข้าสินค้าภายใต้จีเอสพี เมื่อโครงการฯ ได้รับการต่ออายุเรียบร้อยแล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ม.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top