ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 61,722 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 61,722 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายสุทธิ 2,322 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 1,332 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 4,420 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.43%   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 4,420  ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 4,420  ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 23,000 ราย สู่ระดับ 230,000 ราย สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 200,000 ราย สำหรับ Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้น 27,044 ล้านบาท จาก 1,040,381 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 1,067,425 ล้านบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,059  ล้านบาท  ทั้งนี้ ตลาดติดตามการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในสัปดาห์หน้า

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้        

ตลาดตราสารหนี้ไทย14-01-2022%Change
 มูลค่าการซื้อขาย61,722.30 ลบ. 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.47 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.51 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี1.43 %0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท%Change 
ตั๋วเงินคลัง3,339.86เพิ่มขึ้น128 %
พันธบัตรรัฐบาล31,542.88เพิ่มขึ้น130 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.20,811.17ลดลง67 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ0.00 n/a
หุ้นกู้เอกชน3,342.13เพิ่มขึ้น114 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ม.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top