ก.เกษตรฯ เตือนอย่านำซากสุกรที่เป็นโรคตายไปทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ จ.นครปฐม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และศูนย์วิจัยพัฒนาการ เกษตร จ.นครปฐม กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้ติดตามการควบคุมการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และเน้นย้ำบูรณาการการทำงานร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในขณะเดียวกัน ได้สร้างความเข้าใจต่อเกษตรกร ไม่ให้นำซากสัตว์ตายไปทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ โดยได้เน้นย้ำถึงขั้นตอนการปฏิบัติและระเบียบ ข้อห้ามตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ และ พ.ร.บ.ปุ๋ย รวมถึงมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)

“ขอให้พี่น้องเกษตรกรอย่าหลงเชื่อ การนำซากสุกรที่เป็นโรคตายไปทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และหากพบซากสัตว์ตายผิดปกติ ให้แจ้งทางปศุสัตว์จังหวัดเข้ามาดำเนินการโดยเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (โรค ASF) ซึ่งมีความทนทานสามารถมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้นานซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์”

นายระพีภัทร์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ม.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top