คมนาคม สั่งเร่งเชื่อมรถไฟสายสีแดงกับสนามบินดอนเมือง-หาแนวทางเพิ่มผู้โดยสาร

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ ครั้งที่ 1/2565 ว่า ที่ประชุมได้ติดตามผลการประเมินคุณภาพสถานีรถไฟสายสีแดง เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการขนส่งทางราง และการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรับทราบรายงานการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าดอนเมือง กับท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งได้ดำเนินการแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ ตามที่ได้ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น

  1. ป้ายบอกทางบนสถานีไม่ชัดเจน ซึ่งได้เพิ่มสัญลักษณ์เครื่องบินในป้ายบอกทางเพื่อให้เกิดความชัดเจน พร้อมทั้งเพิ่มสัญลักษณ์ผู้พิการเพื่อแจ้งผู้โดยสารให้ทราบถึงสิ่งอำนวยความสะดวก
  2. ขาดทางลาดสำหรับผู้โดยสาร โดยจะมีการทำทางลาดชั่วคราวบน Sky Walk และมีแผนจะทำ Sky Walk ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  3. จุดจอด Drop Off และจอดรถของสถานีซึ่ง กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) รฟท. และ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ได้ร่วมกันจัดระเบียบจุดจอด รวมถึงประสานตำรวจเพื่อร่วมกันจัดระเบียบการจราจรด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้มีข้อสั่งการให้ รฟฟท.รวบรวมข้อมูลการเปิดให้บริการในช่วงที่ผ่านมา มาวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการรูปแบบการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น การปรับขบวนรถและความถี่ในการเดินรถ เป็นต้น เพื่อให้การจัดการด้านค่าใช้จ่ายการเดินรถให้มีความคุ้มค่า อีกทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของรถไฟฟ้าสายสีแดง โดยพิจารณาถึงการรับประกันความชำรุดบกพร่องในงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซมในระยะเวลาการรับประกัน เช่น ปรับปรุงพื้นที่ถนน เส้นทางเข้าสถานี ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ รฟท. พิจารณาแนวทางในการเพิ่มปริมาณผู้โดยสาร เช่น การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงให้มากขึ้น โดยการพัฒนาระบบเชื่อมต่อ(Feeder) ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และราคาเหมาะสมรวมถึงการสำรวจข้อมูลการเดินทางของประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เพื่อนำไปวิเคราะห์และออกแบบการบริการที่ตอบสนองกับการใช้บริการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงการใช้บัตรโดยสาร EMV ร่วมกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ รวมถึงการบริหารจัดการเวลาเดินรถให้มีความเหมาะสม

รวมถึงให้ รฟท. พิจารณาเพิ่มเติมในด้านการใช้พื้นที่สถานีกลางบางซื่อในการจัดงานนิทรรศการต่าง ๆ รวมถึงการทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้จัดงาน เช่น การให้ส่วนลดในการซื้อสินค้ากับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ม.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top