กกต.ประกาศผลเลือกตั้งซ่อมส.ส.ชุมพร-สงขลา อย่างเป็นทางการ ปชป.คะแนนทิ้งห่าง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น.ที่ผ่านมา

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 134,490 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 97,425 คน จำแนกเป็น บัตรดี จำนวน 92,876 บัตร บัตรเสีย จำนวน 1,721 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จำนวน 2,828 บัตร โดยผลรวมคะแนน ดังนี้

  • หมายเลข 1 นายอิสรพงษ์ มากอำไพ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 49,014 คะแนน
  • หมายเลข 2 ร.ต.ท.สมชาย แพงยงยุทธ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้คะแนน 507 คะแนน
  • หมายเลข 3 นายวรพล อนันต์ศักดิ์ พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 3,582 คะแนน
  • หมายเลข 4 นายชวลิต อาจหาญ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 32,281 คะแนน
  • หมายเลข 5 พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ พรรคกล้า ได้คะแนน 7,492 คะแนน

ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 128,475 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 96,882 คน จำแนกเป็น บัตรดี จำนวน 93,007 บัตร บัตรเสีย จำนวน 1,935 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จำนวน 1,940 บัตรโดยผลรวมคะแนน ดังนี้

  • หมายเลข 1 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 45,576 คะแนน
  • หมายเลข 2 นายธิวัชร์ ดำแก้ว พรรคก้าวไกล ได้คะแนน 5,427 คะแนน
  • หมายเลข 3 นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 40,531 คะแนน
  • หมายเลข 4 นายพงศธร สุวรรณรักษา พรรคกล้า ได้คะแนน 1,350 คะแนน
  • หมายเลข 5 นางภัทรวดี ศรีศักดา พรรคพลังสังคม ได้คะแนน 123 คะแนน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ม.ค. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top