ครม.ไฟเขียวขยายเวลา 3 โครงการใช้จ่ายเงินกู้ของก.เกษตรฯ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 โดยอนุมัติให้กรมชลประทานขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กรอบวงเงิน 4,224 ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธ.ค. 64 เป็นสิ้นสุดเดือนมิ.ย. 65

นอกจากนี้ อนุมัติให้กรมการข้าวขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธ.ค. 64 เป็นสิ้นสุดเดือนก.พ. 65 รวมทั้งอนุมัติให้กรมปศุสัตว์ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ กรอบวงเงิน 75 ล้านบาท จากเดิมสิ้นสุดเดือนธ.ค. 64 เป็นสิ้นสุดเดือนมี.ค. 65

ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้ทั้ง 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ เร่งรัดดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เสนอครั้งนี้ รวมถึงเร่งแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงรายละเอียดของโครงการโดยเร็ว

ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินโครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ให้เร่งดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากครม. ไว้อย่างเคร่งครัด

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ม.ค. 65)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top