สศก.-สกช. MOU พัฒนา Big data เพิ่มขีดความสามารถด้านวิเคราะห์-วิจัยข้อมูลเกษตร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล (MOU) บูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทั้งด้านการวิเคราะห์ วิจัยและการพยากรณ์ทางด้านการเกษตร ตลอดจนบูรณาการฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน

ในส่วนของสศก. จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร ระบบฐานข้อมูล Big Data งานด้านนโยบาย และการศึกษาและวิจัยต่างๆ ที่จะเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำคัญในการบูรณาการร่วมกันกับสกช. รวมทั้งให้การสนับสนุนนักวิชาการและบุคลากรของหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานทั้งสองเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และความสามารถทางด้านวิชาการ

ด้านนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สกช. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับสศก. ในความร่วมมือด้านวิชาการ ประสานและบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร ได้ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล Big data และที่สำคัญยังเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้ร่วมกันเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน

ทั้งนี้ สกช. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ตลอดจนให้คำปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม กับทางสศก. อย่างเต็มที่ ให้เกิดประโยชน์ และนำไปสู่การวางแผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยให้ยกระดับ เติบโต และเข้มแข็งร่วมกันต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ม.ค. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top