จีนตั้งเป้าลดการอุปโภคพลังงาน 13.5% ใน 5 ปี

แผนอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยมลพิษระยะ 5 ปีของคณะมนตรีจีน ระบุว่า จีนจะควบคุมการอุปโภคพลังงานโดยรวมอย่างเหมาะสมและลดการอุปโภคพลังงานต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ 13.5% ภายในปี 2568 เมื่อเทียบกับระดับของปี 2563 เพื่อวางรากฐานอันแข็งแกร่งสำหรับการบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน

ทั้งนี้ แผนการฉบับดังกล่าวระบุว่า ค่าปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (COD) และการปล่อยแอมโมเนียไนโตรเจนจะลดลง 8% ขณะเดียวกัน การปล่อยสารออกซิไนไตรด์และสารอินทรีย์ไอระเหย (VOC) จะลดลงกว่า 10% จากระดับของปี 2563

“จีนจะพัฒนานโยบายและกลไกสำหรับการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยมลพิษ ส่วนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการควบคุมการปล่อยมลพิษในแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญจะแตะระดับมาตรฐานสากลขั้นสูง และจะมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในด้านการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ก่อนหน้านี้ จีนได้ออกมาประกาศว่า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของจีนจะแตะระดับสูงสุดภายในปี 2573 และบรรลุเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2603

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ม.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top