ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 75,602 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 75,602 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 28,997 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 656 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 6,496 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.44%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากวันก่อนหน้า 1-2 bps. ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 6,496 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 6,496 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ ไอเอชเอส มาร์กิต รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ในเดือนม.ค. 65 ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.8  จากระดับ 57.0 ในเดือนธ.ค. 64 จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดภาวะคอขวดของห่วงโซ่อุปทาน และการขาดแคลนแรงงาน ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 3,421 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 25-26 ม.ค.นี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย25-01-2022 %Change
มูลค่าการซื้อขาย75,602.01 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.47 %เพิ่มขึ้น0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.51 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี1.44 %ลดลง0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง3,204.18เพิ่มขึ้น45 %
พันธบัตรรัฐบาล11,655.03เพิ่มขึ้น24 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.56,567.34เพิ่มขึ้น185 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ934.06เพิ่มขึ้น447 %
หุ้นกู้เอกชน2,536.47ลดลง24 %
พันธบัตรต่างประเทศ2.04 n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ม.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top