รมว.สธ. แจงปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติดเพื่อสร้างโอกาสทางศก.-การแพทย์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้ตอบกระทู้ถึงเหตุผลการปลดกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข จำเป็นต้องปลดปล่อยกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน รัฐบาลได้รับทราบความต้องการของประชาชน จึงบรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และแถลงต่อรัฐสภา เพื่อนำกัญชาและกัญชงมาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการแพทย์ให้ประชาชน โดยรัฐจะป้องกันผลกระทบทางสังคมตามการผลักดันนโยบาย

ส่วนปัญหาการตีความกฎหมายปลดล็อกกัญชา นายอนุทิน ชี้แจงว่า ผู้ออกกฎหมายตีความว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลใช้บังคับแล้ว จึงมีศักดิ์เหนือกว่าประกาศอื่น ๆ แต่ผู้บังคับใช้กฎหมายกลับเห็นว่าประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน ยังระบุกัญชาเป็นยาเสพติดอยู่

ดังนั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) จึงเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ที่ปลดล็อกกัญชา หากตีความประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จะสอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ให้กัญชาเสรีแล้ว แต่เนื่องจากยังมีข้อกังขา พรรคภูมิใจไทยจึงเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชง-กัญชา ยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

“รัฐบาลไม่ได้มีความคิดที่จะทำให้กัญชง-กัญชา ถูกใช้ในทางที่เป็นโทษ เป็นปัญหาในสังคม แต่ต้องการใช้ประโยชน์ และควบคุมสิ่งที่เป็น ซึ่งรายละเอียดได้อยู่ในพระราชบัญญัติกัญชง-กัญชา โดยควบคุมกัญชา กัญชง ให้เป็นพืชสมุนไพร นำมาใช้ในทางเศรษฐกิจ ทั้งการส่งเสริมทางเศรษฐกิจ วิจัยพัฒนา เพื่อการปรุงยา และกำหนดมาตรการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก พร้อมกำกับใช้ในในบุคคลที่อายุมากกว่า 20 ปี และกำหนดแนวทางการใช้งานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงการนำกัญชา กัญชง ไปใช้ในการผลิตสมุนไพร ยา อาหาร เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

นายอนุทิน กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ม.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top