ดัชนีเชื่อมั่นที่พักแรมม.ค.65 ลดลงจากโอมิครอนแพร่ระบาด-ยกเลิก Test&Go

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (Hotel business operator Sentiment Index : HSI) เดือนม.ค. 65 พบว่า อัตราการเข้าพักลดลงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศ และการยกเลิก Test&Go รายใหม่ชั่วคราวเป็นสำคัญ สอดคล้องกับสัดส่วนของลูกค้าที่ยกเลิกการจองห้องพักที่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ทั้งนี้ โรงแรม 42% ยังมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดมาก

จากผลการสำรวจโรงแรม 175 แห่ง (ไม่รวมโรงแรมที่เป็น AQ และ Hospitel) พบว่า ในเดือนม.ค. 65 กิจการเกือบทั้งหมดเปิดดำเนินการได้แล้ว มีเพียง 3% ที่ยังปิดชั่วคราว โดยผู้ประกอบการโรงแรม มีการจ้างงานเฉลี่ย 64% ของช่วงก่อนโควิด มีอัตราการเข้าพักเดือน ม.ค. 65 เฉลี่ยอยู่ที่ 32% ลดลงจากเดือน ธ.ค. 64 ซึ่งอยู่ที่ 36.9% และคาดว่าอัตราการเข้าพักเดือน ก.พ. 65 จะลดลง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 24%

สำหรับรายได้ของโรงแรมที่เปิดกิจการ ยังอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับเดือนก่อน เกือบครึ่งหนึ่งยังกลับมาไม่ถึง 30% สอดคล้องกับธุรกิจ 53% ที่ตอบว่ามีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจได้ไม่เกิน 3 เดือน

ด้านผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน พบว่า ส่วนใหญ่ 44% มีความกังวลในระดับปานกลาง รองลงมา 27% กังวลมาก ขณะที่ 15% กังวลมากที่สุด ส่วนกังวลน้อยมี 10% และไม่กังวลเลย มีเพียง 4% พร้อมมองว่า ช่องทางสำคัญที่เป็นตัวส่งผ่านผลกระทบ อันดับแรก คือ ประชาชนลดกิจกรรมนอกบ้าน รองลงมา คือ การระงับการใช้ Test&Go ชั่วคราว

สำหรับมาตรการที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ คือ 1. การสนับสนุนค่าจ้างพนักงานอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว 2. การพักชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ย 3. มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น ขยายเวลาเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 รวมถึงความช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติม เช่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข เช่น ชุดตรวจ ATK และมาตรการ-สถานที่รองรับผู้ป่วยโควิดอย่างเพียงพอ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ก.พ. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top