CPF เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ดอกเบี้ย 5 ปีแรกที่ 4.5% เปิดจอง 21 ก.พ.-1 มี.ค.

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน อัตราดอกเบี้ยใน 5 ปีแรก อยู่ที่ 4.50% ต่อปี ให้กับผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 21-25, 28 ก.พ.และ 1 มี.ค. ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 7 แห่ง ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ A+ แนวโน้ม “คงที่” และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ที่ A- จากทริสเรทติ้ง

หลังจากประสบความสำเร็จจากการเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิมใช้สิทธิจองซื้อไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มั่นใจเป็นทางเลือกลงทุนที่ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการความมั่นคงของผู้ออกหุ้นกู้และแสวงหาโอกาสการลงทุนจากกิจการที่เติบโตอย่างยั่งยืน

สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้แสดงความมั่นใจว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ของ CPF จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนทั่วไป หลังจากประสบความสำเร็จในการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิม ซึ่งเสียงตอบรับที่น่าพอใจมาจากความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจนักลงทุน อีกทั้งหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A- และอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ A+ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 สะท้อนถึงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารระดับสากล

ทั้งนี้ที่ผ่านมา CPF ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน หรือ Dow Jonses Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป็นการตอกย้ำการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ จากการบริหารจัดการกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ก.พ. 65)

Tags: , , ,
Back to Top