พาณิชย์ ตั้งเป้าปีนี้สร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส์หมื่นราย ร่วมขับเคลื่อนศก.ไทย

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคงเดินหน้าใช้โมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนที่ต้องการมีอาชีพหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และจะเน้นการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งระบบ (แฟรนไชส์ซอร์ แฟรนไชส์ซี และผู้ที่ต้องการเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์) ผ่านการอบรมให้ความรู้ 2 กิจกรรม คือ 1.การสร้างธุรกิจรายใหม่เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) และ 2.การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (Franchise Standard) รวมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ประกอบการแฟรนไชส์ เพื่อให้เกิดเครือข่ายธุรกิจ นับเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้การประกอบธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจคอยช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมธุรกิจในระยะยาว

สำหรับปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าจะสร้างอาชีพให้ประชาชนผ่านระบบแฟรนไชส์ จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 ราย ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 4,600 ล้านบาท จากความสำเร็จของการจัดงาน “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา สร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ได้กว่า 5,800 ราย มูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน ธุรกิจแฟรนไชส์ มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วน 1.9% ของ GDP ทั้งประเทศ และเป็นธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทั้งในยามที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤตจากกรณีต่างๆ หรือในยามที่ประเทศมีความรุ่งเรือง โดยธุรกิจแฟรนไชส์พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศทุกรูปแบบ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจที่ทำให้คนไทยมีความอยู่ดี กินดี และมีความมั่นคงระยะยาว

รมช.พาณิชย์ กล่าวด้วยว่า จะเร่งประสานสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรกับกรมฯ สนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ เพื่อนำไปขยายธุรกิจสำหรับแฟรนไชส์รายเดิม หรือนำไปเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ และที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างโอกาสทางการตลาด โดยนำธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงและเกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อแสดงศักยภาพของธุรกิจและหาพันธมิตรเพิ่มเติม รวมทั้งเป็นช่องทางให้ผู้ที่กำลังมองหางานนำไปประกอบเป็นอาชีพ

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ม.ค.65 ธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 609 กิจการ แบ่งตามประเภทได้ดังนี้ 1. อาหาร 198 กิจการ (32.5%) 2. เครื่องดื่ม 146 กิจการ (24%) 3. บริการ 101 กิจการ (16.6%) 4. การศึกษา 100 กิจการ (16.4%) 5. ค้าปลีก 39 กิจการ (6.5%) และ 6. สปาและความงาม 25 กิจการ (4%)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.พ. 65)

Tags: , , ,
Back to Top