MFC ออกกองทุนใหม่ลงทุนแบงก์ในยุโรปรับศก.ฟื้นตัวเปิดขาย IPO 17-23 ก.พ.

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี (MFC) เปิดเผยว่า บริษัทออกกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน แบงค์ (M-EUBANK) กำหนดเงินทุนโครงการอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่กำหนดอายุโครงการ ความเสี่ยงกองทุนอยู่ที่ระดับ 7 จะเปิดให้จองซื้อได้ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2565 ราคาซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ซื้อขายได้ทุกวันทำการ

ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ M-EUBANK น่าสนใจลงทุน คือ ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัว เศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงหนุนจากมาตรการด้านการคลัง และการเบิกจ่ายเงินกองทุน EU Recovery Fund แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้น รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย จะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคารชั้นนำในยุโรปและแนวโน้มผลประกอบการที่ฟื้นตัวและเติบโตได้ต่อเนื่อง การขยายตัวของสินเชื่อและการลงทุน หุ้นธนาคารยุโรปมี valuation ที่น่าสนใจเทียบกับโอกาสในการเติบโต นอกจากนี้การลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ ช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน

กองทุน M-EUBANK มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) ที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์อิเล็กโทรนิค (Exchange Electronic Trading (Xetra)) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมัน และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารงานภายใต้ความดูแลของ BlackRock Asset Management Deutschland AG และลงทุนในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดย iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Europe 600 Banks เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามดัชนี  STOXX Europe 600 Banks ซึ่งประกอบด้วยบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มธนาคารใน 17 ประเทศในยุโรป เช่น HSBC HOLDINGS PLC ธนาคารยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ, BNP PARIBAS SA กลุ่มธนาคารระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสและในยุโรป หรือ ING GROEP NV บริษัทเนเธอร์แลนด์ที่ให้บริการด้านการธนาคาร การเงิน ประกันภัย และการบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.พ. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top