รฟท.เปิดขายตั๋ว 30 วัน 30 เที่ยว ใช้เดินทางรถไฟสายสีแดง รังสิต-ตลิ่งชัน

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว ที่ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร และเป็นทางเลือกที่มีความประหยัด และคุ้มค่า ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้โดยสารจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ตามนโยบายของ รมว.คมนาคม

เนื่องจากบัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว ราคา 750 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร 50 บาท) หากคำนวณแล้วจะเฉลี่ยเที่ยวละ 25 บาท เดินทางจากรังสิต – ตลิ่งชัน ระยะทาง 41 กิโลเมตร ประหยัดสูงสุดเพียง 0.60 บาทต่อกิโลเมตร

สำหรับข้อกำหนดการใช้บัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว มีดังนี้

  • ผู้โดยสารจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
  • ผู้โดยสารสามารถเติมมูลค่าเที่ยวเดินทางได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารเท่านั้น
  • วันหมดอายุ 30 วัน จะเริ่มนับตั้งแต่เข้าใช้งานครั้งแรก
  • เมื่อซื้อบัตรโดยสารแล้ว จะต้องใช้เดินทางภายใน 45 วัน มิฉะนั้นจำนวนเที่ยวเดินทางจะถูกตัดเหลือ 0 เที่ยว
  • หากบัตรโดยสารวันหมดอายุ หรือเที่ยวเดินทางหมด สามารถเติมเที่ยวใหม่ได้ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
  • กรณีเติมเที่ยวเดินทาง จะนับวันหมดอายุของบัตรโดยสารใหม่ทันที
  • กรณีเติมเที่ยวเดินทาง ต้องมีเที่ยวเดินทางคงเหลือน้อยกว่า 50 เที่ยว

โดยหลังจากเปิดจำหน่ายบัตรดังกล่าววันแรก ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้โดยสารสอบถามเพื่อหาซื้อบัตรดังกล่าว เป็นจำนวนมาก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.พ. 65)

Tags: , , ,
Back to Top