ครม.อนุมัติ 603 ลบ. ชดเชยดอกเบี้ยกิจการยางแห้ง-ปรับเงื่อนไขสินเชื่อกิจการไม้ยาง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงิน 603.50 ล้านบาท และให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทำหน้าที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ที่รับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยกำหนดเป้าหมายให้ผู้ประกอบกิจการยาง สามารถซื้อผลผลิตยางแห้งได้ไม่น้อยกว่า 350,000 ตัน (คิดราคาเฉลี่ยปี 64 ยางแผ่นดิบราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม) ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อผลผลิตยางแห้งจากเกษตรกรชาวสวนยาง ในอัตรา 3% ต่อปี ส่วนระยะเวลาดำเนินการโครงการ จะเริ่มตั้งแต่เดือนส.ค. 64 – ธ.ค. 65

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ได้ เช่น การขยายกำลังการผลิต การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ณ ที่ตั้งเดิมหรือที่ตั้งใหม่ การซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่เก็บสต็อกยาง เป็นต้น จากเดิมที่ผู้ประกอบการสามารถขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้ยางและผลิตภัณฑ์มาเก็บสต็อกและแปรรูปเท่านั้น

สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข มีดังนี้

1. แหล่งสินเชื่อ ผู้ประกอบการจะต้องมีสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและหรือ “สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์” กับสถาบันการเงินตามรายชื่อธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน (เฉพาะกิจ) ที่สนับสนุนสินเชื่อภายใต้โครงการ จากเดิมที่กำหนดเฉพาะ “สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน” เท่านั้น

2. รัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3% ต่อปี จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท โดยเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ คือ ชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อไม้ยาง และหรือชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจการไม้ยาง และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการขยายกำลังการผลิต หรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ณ ที่ตั้งเดิมหรือที่ตั้งใหม่ เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ จากเดิมที่ไม่กำหนดเงื่อนไขดังกล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.พ. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top