คลัง เผยยอดใช้จ่ายสะสมโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 กว่า 4.2 หมื่นลบ.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 65 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4, โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 พบว่า จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 24 ก.พ. 65 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 39.76 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 45,392.86 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 12.94 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 2,580.21 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.13 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 224.25 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.02 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 41,974.6 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 6.71 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 613.8 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 25.69 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 42,588.4 ล้านบาท

สำหรับเงินที่ประชาชนจ่าย 21,613.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 20,975.3 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 17,395.8 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 7,468.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,910.4 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 14,997 ล้านบาท ร้านบริการ 741.4 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 75.2 ล้านบาท โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จทั้งหมด 26.64 ล้านราย

ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 25.72 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.38 หมื่นราย

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,203.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 620.9 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 582.2 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.16 หมื่นราย

“ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 65 สำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 เน้นย้ำขอให้ประชาชนกลุ่มเดิมฯ รีบเริ่มใช้สิทธิ ภายในวันจันทร์ที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 22.59 น. ซึ่งขณะนี้มีประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิจำนวน 2.9 ล้านราย เนื่องจากหากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4” โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.พ. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top