ตลท.ขึ้น SP หุ้น ACAP วันนี้ หลังผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ บมจ.เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป (ACAP) วันที่ 28 ก.พ.65 ก่อนปลดเครื่องหมาย SP และขึ้นเครื่องหมาย NP ในวันที่ 1 มี.ค.65 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.64 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 65)

Tags: , , ,
Back to Top