ก.คลังสปป.ลาวเตรียมออก Baht Bond วงเงินไม่เกิน 5 พันลบ.ดอกเบี้ย 5.80-6.40%

กระทรวงการคลังแห่งสปป.ลาว ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายพันธบัตรต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชุด

ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2568 วงเงินเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และวงเงินสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีก 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.80%

ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2569 วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และวงเงินสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีก 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.40%

ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอขายในระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค.65 ผ่าน บล.เคทีบีเอสที บล.ฟินันเวีย ไซรัส บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.คิงส์ฟอร์ด บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ และ บล.สยามเวลธ์

ขณะที่บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือผู้ออกพันธบัตรที่ BBB- และแนวโน้ม Negative เมื่อวันที่ 17 ก.พ.65

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 65)

Tags: , , ,
Back to Top