อาเซียน จัดประชุมคณะทำงานระดับสูงฯ 2 มี.ค.จัดทำวิสัยทัศน์หลังปี 68

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อาเซียนเตรียมจัดประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration หรือ HLTF-EI) ครั้งที่ 41 ในวันที่ 2 มี.ค.65 ผ่านระบบประชุมทางไกล

เพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านนโยบาย อาทิ แผนฟื้นฟูอาเซียนภายหลังการระบาดของโควิด-19 การดำเนินงานตามผลการทบทวนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 การจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี ค.ศ.2025 และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของอาเซียนเพื่อรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) อย่างไม่เป็นทางการในเดือนมีนาคมนี้

การประชุม HLTF-EI เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานระยะยาวด้านเศรษฐกิจของอาเซียน โดยในปีนี้ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2568 ซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ.2025 (AEC Blueprint 2025) โดยจะมีการหารือประเด็นใหม่ๆ ที่อาเซียนให้ความสำคัญ อาทิ การดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน และยุทธศาสตร์ของอาเซียน เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) รวมทั้งจะหารือประเด็นสำคัญสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของอาเซียน ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจะหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับภาคีและองค์กรนอกภูมิภาค ได้แก่ การแสดงความสนใจของบังคลาเทศที่จะมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) หรือความตกลงการให้สิทธิพิเศษทางการค้า (PTA) กับอาเซียน และแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ในอนาคต

ทั้งนี้ ในปี 64 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนมีมูลค่า 110,799 ล้านดอลลาร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 17.1% โดยไทยส่งออกไปอาเซียน 65,015 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 17.2% สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ขณะเดียวกันไทยนำเข้าจากอาเซียน 45,784 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 16.9% โดยสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top