รพ.สังกัดกทม. พร้อมบริการตรวจคัดกรองผู้ติดโควิดที่ไม่มีอาการในระบบผู้ป่วยนอก

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดระบบให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย ในระบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล (รพ.) สังกัดกทม. ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดว่า กทม. โดยสำนักการแพทย์ มีมาตรการตรวจเชิงรุกผู้ที่สงสัยป่วยโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งสอดรับกับแผนการบริหารจัดการฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขการตรวจคัดกรอง คือ การตรวจคัดกรองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง อาทิ ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง ผู้ประกอบอาชีพที่ให้บริการ หรือพบปะผู้คนจำนวนมาก ผู้ต้องสงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ทำงานประสานงานในชุมชน อย่างไรก็ดี ไม่แนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่เป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว และเด็กเล็ก มาเข้ารับบริการ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง

สำหรับประชาชนที่ต้องการทราบว่าตนเองเสี่ยงสูงหรือไม่ สามารถตรวจสอบคัดกรองตนเองโดยเข้าระบบ BKKCOVID19 และรับใบรับรองผลการตรวจได้หลายช่องทาง ได้แก่ การแจ้งผลให้ทราบผ่านโทรศัพท์มือถือ การรอรับใบรับรองผลการตรวจที่หน้างาน และดาวน์โหลดจากระบบออนไลน์

นายสุขสันต์ กล่าวว่า กรณีประชาชนที่ไปรับการตรวจคัดกรอง และต้องการใบรับรองผลการตรวจ ขอให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต สำหรับแรงงานข้ามชาติไปด้วย จำนวน 2 ใบ เพื่อเตรียมไว้ในกรณีที่ระบบออนไลน์ขัดข้อง โดยสามารถลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าได้ที่สายด่วนศูนย์ Bangkok Fast & Clear Center (BFC) ของ รพ.ในสังกัด กทม. ประกอบด้วย

 • รพ.กลาง โทร.0-2225-1354
 • รพ.ตากสิน โทร.0-2437-7677
 • รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ โทร.0-2289-7986
 • รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.0-2429-3575, 0-2429-3258
 • รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ โทร.0-2543-2090
 • รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โทร.0-2327-3049
 • รพ.ราชพิพัฒน์ โทร.0-2444-3660
 • รพ.สิรินธร โทร.0-2328-6760
 • รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.0-2452-7803
 • รพ.คลองสามวา โทร.0-2150-130
 • รพ.บางนากรุงเทพมหานคร โทร.0-2180-0202 ต่อ 103

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มี.ค. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top