ตลท.เตือนนลท.ศึกษาข้อมูล A5 หลังได้กลับมาเทรด mai วันแรก 7 มี.ค.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้หลักทรัพย์ของ A5 พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย “SP” (Suspension) และ “NC” (Non-compliance) และให้เริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ของ A5 ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และจะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ A5 ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย

อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ A5 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ A5 แล้ว และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ ของ A5 แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

โดยผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทจากสรุปข้อสนเทศของ A5 ที่เผยแพร่ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 มี.ค. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top