อาเซียนนัดประชุมรายสาขาด้านศก.ครั้งแรกของปี 65 ตั้งเป้ายกระดับสู่ยุคดิจิทัล

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อาเซียนกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Committee of the Whole: CoW) ครั้งที่ 12 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ 10 มี.ค. 65 ซึ่งเป็นการประชุมรายสาขาด้านเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการครั้งแรกของอาเซียนในปีนี้ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของกัมพูชา ตามแนวคิด “ASEAN A.C.T. : Addressing Challenges Together”

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นเวทีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน รวม 23 ด้าน อาทิ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พิธีการศุลกากร และการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยมีผู้แทนจากเสาการเมือง เสาสังคมและวัฒนธรรม และผู้แทนภาคเอกชนของอาเซียน เข้าร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดผลได้จริง เช่น การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains: GVCs) และแนวทางการดำเนินการต่อไปในประเด็นแผนการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR)

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมจะมีการหารือผลลัพธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการทำงานร่วมกันขององค์กรรายสาขาในประเด็นที่คาบเกี่ยวระหว่างสาขา โดยเฉพาะ 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. การวางพื้นฐานร่วมกันเรื่องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Decarbonization) ภาคเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียน และ 2. การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล นอกจากนี้ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) จะนำเสนอประเด็นที่ต้องการผลักดันในปีนี้ และการสนับสนุนจากอาเซียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ ความสำเร็จที่สำคัญจากการประชุมที่ผ่านมา คือ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากมติที่ประชุม CoW สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 62 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39 เมื่อเดือนต.ค. 64 โดยแผนยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางเชิงนโยบายในการพัฒนาประชาคมอาเซียนสู่ยุคดิจิทัลของทั้งสามเสาประชาคมอาเซียน ซึ่งอาเซียนกำลังจัดทำแผนดำเนินงาน และกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มี.ค. 65)

Tags: , , , , ,

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

X
Back to Top