สรรพากร เผย 5 เดือนเก็บภาษี e-Sevice จากแพลตฟอร์มต่างชาติกว่า 3 พันลบ. คาดทั้งปีเกินเป้า

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพากรได้ออกกฎหมายจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ การบริการอิเล็กทรอนิกส์จากแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศ (VAT for Electronic Service : VES) ที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการ ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรวม 127 ราย และมียอดมูลค่บริการอิเล็กทรอนิกส์รวม 44,569.83 ล้านบาท

คิดเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บสะสม 5 เดือน (เดือนภาษีก.ย. 64 – เดือนภาษีม.ค. 65) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,120.03 ล้านบาท ทำให้คาดได้ว่าภายใน 1 ปี ทางกรมสรรพากรจะสามารถจัดเก็บภาษี มูลค่าเพิ่มได้จากแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศประมาณ 8,000-10,000 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่เคยมีการคาดการณ์ไว้แต่เดิมว่าจะจัด เก็บได้ที่ประมาณ 5,000 ล้านบาท

“การเก็บภาษี e-Service นอกจากเป็นการช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบ การไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างประเทศ ด้วยการนำภาษีมาสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น”

อธิบดีกรมสรรพากร กล่าว

ผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแยกตามประเภทแพลตฟอร์มและบริการสะสม 5 เดือน
(เดือนภาษีก.ย. 64 – เดือนภาษีม.ค. 65)

ประเภทแพลตฟอร์มและการบริการมูลค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ล้านบาท)ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท)
บริการโฆษณาออนไลน์28,013.661,960.96
บริการขายสินค้าออนไลน์11,982.82838.83
บริการสมาชิก เพลง หนัง เกมส์ ฯลฯ 4,023.06281.69
บริการแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลาง 367.6725.76
บริการแพลตฟอร์มจองที่พัก ตั๋วเดินทาง ฯลฯ182.6212.79
รวม44,569.833,120.03
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 65

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มี.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top