กรมประมง พร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนหนุนอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลสู่ความยั่งยืน

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ให้คำมั่นพร้อมจับมือทุกภาคส่วนพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของไทยให้มีคุณภาพปลอดภัย เพื่อก้าวไกลสู่ความยั่งยืน ในการจัดงานวันกุ้งจันท์ครั้งที่ 26 ซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องในวงการอุตสาหกรรมกุ้งทะเลทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงกลยุทธ์ทางด้านการตลาด

“กรมประมงพร้อมจะร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรสามารถสร้างผลผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาด และกลับมาผงาดในเวทีโลกได้อีกครั้ง ตามที่ได้วางเป้าหมายในการเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีผลผลิตปริมาณ 400,000 ตัน ภายในปี 2566 ภายใต้บริบทความท้าทายของปัญหาต่างๆ ที่เกษตรกรเผชิญอยู่ในขณะนี้” นายเฉลิมชัย กล่าว

โดยเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบทางประสบการณ์และความสามารถของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ประกอบกับการมีเทคโนโลยีเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตกุ้งทะเลของไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นได้ตามที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งในด้านการแปรรูปและส่งออก ผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูปของไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล ซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยกรมประมงจะเน้นส่งเสริม/ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้ากุ้งทะเลทั้งระบบ ให้มีคุณภาพปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามระบบสากล

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 มี.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top