MFC ออกกองทุนหุ้นเวียดนามรับศก.โตแข็งแกร่ง ขาย IPO 21-30 มี.ค.

บลจ. เอ็มเอฟซี (MFC) เตรียมจัดตั้ง กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ หรือ “MVIET” เป็นกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภท Fund of Funds เงินทุนโครงการ 2,000 ล้านบาท มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือที่ผู้ออกตราสารมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ซึ่งเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโต และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ความเสี่ยงกองทุนอยู่ระดับ 6 เปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 21 – 30 มีนาคม 65

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ MFC กล่าวว่า เศรษฐกิจ และแนวโน้มตลาดหุ้นเวียดนาม ถูกขับเคลื่อนด้วยสี่ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่

1) การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมือง (Urbanization) ด้วยประชากรส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวมากกว่า 60 ล้านคน ซึ่งมีอายุเฉลี่ยประมาณ 32 ปี มีการพัฒนาด้านแรงงาน และช่วยหนุนการบริโภคในประเทศให้เติบโต

2) กระแสการลงทุนของบริษัทต่างชาติ (FDI) ในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และด้วยข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศที่หลากหลายกับกลุ่มการค้าโลก ทั้ง EVFTA, ASEAN, US และ RCEP โดยคาดการณ์ว่า FDI ในปี 65 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดในภูมิภาค ทำให้เวียดนามได้ชื่อว่าเป็นว่าที่ฐานการผลิตสินค้าแห่งใหม่ของโลก

3) การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่ของรัฐบาลเวียดนาม เช่น การปรับปรุงทางด่วน สนามบิน และท่าเรือทั่วประเทศ และการลงทุนในพลังงานทดแทน

4) ตลาดหุ้นเวียดนามที่ยังคงดึงดูดนักลงทุน จากหุ้นที่มีราคาไม่แพง เทียบกับศักยภาพในการเติบโต รวมถึงแนวโน้มการยกระดับเข้าสู่ MSCI Emerging Markets Index ในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้า

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เวียดนาม ออพพอร์ทูนิตี้ หรือ “MVIET” เน้นลงทุนแบบผสมผสานในหุ้นที่มีขนาดตลาด (market capitalization) ทุกขนาด ทั้ง ใหญ่ กลาง เล็ก ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น Banks, Real Estate, Technology ที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและปัจจัยขับเคลื่อนดังกล่าว โดยเน้นลงทุนในกองทุนเวียดนามชั้นนำ 2 กองทุน ด้วยการลงทุนสไตล์ Active บริหารโดยทีมลงทุนที่เชี่ยวชาญและใกล้ชิดกับตลาด ได้แก่  Lumen Vietnam Fund ที่คัดเลือกหุ้นโดยใช้การวิเคราะห์แบบ Bottom-up และปัจจัยพื้นฐาน พร้อมพิจารณาด้าน ESG เพื่อมุ่งหวังให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน จับจังหวะการซื้อขายด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค Dragon Capital – Vietnam Equity UCITS Fund ที่เน้นลงทุนในหุ้น Large cap ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามที่คัดสรรแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงในราคาที่สมเหตุผล โดยใช้ประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

กองทุน MVIET เน้นลงทุนใน 4 ธีมการลงทุนหลักได้แก่ 1.) Industrialization ที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการค้าระหว่างประเทศ, ระบบการจัดส่งสินค้า, การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.) การบริโภคภายในประเทศ เช่น การค้าปลีก, สินค้าและบริการ เพื่อการอุปโภคบริโภค 3.) Urbanization การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พัฒนาพลังงานสะอาด และน้ำ และ 4.) อุตสาหกรรมการเงิน ในกลุ่มของธนาคาร รวมถึงสถาบันการเงิน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 มี.ค. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top