CV ขายหุ้นทั้ง 25% ในโรงไฟฟ้าสะบ้าย้อย 92.50 ลบ.ให้ เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี

บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) เปิดเผยว่า บริษัทจะจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นทั้งหมดจำนวน 725,001 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วในบริษัท รุ่งทิวา ไบโอแมส จำกัด (RTB) ให้แก่บริษัท เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดไม่เกิน 92,502,877.59 บาท โดยบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2565 คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

ทั้งนั้ RTB เป็นผู้ดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9เมกะวัตต์ตั้งอยู่ที่ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มี.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top