CHOW ปักธงปี 65 รุก Green Energy เต็มตัว พร้อมตุนเงินสดเตรียมขยายตปท.

นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบริหาร บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOW) กล่าวว่า ในปี 65 บริษัทพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานทางเลือก (Green Energy) อย่างเต็มตัว รองรับกระแส Mega Trend ที่ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ต่างๆ ทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจ และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามราคาน้ำมัน

“กระแสพลังงานทางเลือกหรือ Green Energy ชัดเจนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในกลุ่มทั้งภาครัฐและเอกชนรายใหญ่ในช่วงนี้ หลังจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลออกมาสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือกอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในหลายอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาคเอกชนรายใหญ่ เริ่มปรับมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา CHOW มีโครงการ Solar Rooftop ในมือเพิ่มขึ้นจาก 6.6 เมกะวัตต์เป็น 34.75 เมกะวัตต์ โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 28.15 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบเอกชนกับเอกชน (Private PPA) กับผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรมโดยคาดว่าจะเริ่มทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 2/65 เป็นต้นไป”

ในปี 65 นอกจาก CHOW จะเร่งพัฒนาโครงการให้กับลูกค้าที่ต้องการลงทุนโครงการเป็นของตัวเอง และพัฒนาโครงการเพื่อจำหน่ายไฟให้กับลูกค้าแบบ Private PPA แล้ว ยังเดินหน้าขยายธุรกิจบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตั้ง จัดซื้อ และ ก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นอย่างครบวงจรด้วย จากความพร้อมทางด้านบุคลากร ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศ ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่สำคัญของบริษัทฯ

ในขณะที่โครงการในต่างประเทศพร้อมเดินหน้าตามแผนธุรกิจทันทีที่สามารถทำได้ โดยบริษัทจะนำกระแสเงินสดที่ได้จากการขายสินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มี.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top