FTE ได้งานจัดหาอุปกรณ์-ติดตั้งระบบสัญญาณ 13 โครงการ รวมมูลค่า 75 ลบ.

บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง (FTE) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับใบสั่งซื้อและหนังสือสั่งจ้างสำหรับงานโครงการใหม่ รวม 13 โครงการ รวมมูลค่างานทั้งสิ้น 75 ล้านบาท ดังนี้

1.โครงการระบบดับเพลิงอาคารคลังสารเคมีของบริษัทแสตนดาร์ดแคน จำกัด เป็นการจัดหาถังบรรจุน้ำยาโฟม

2. โครงการ BST_Automatic Sprinkler ของบริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบสปริงเกอร์

3.โครงการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลภูมิพล ของบมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

4. โครงการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Terra Phase II เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

5.โครงการระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Indorama Sprinnig Building ของบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 และ FM-200

6.โครงการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของบริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

7.โครงการระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารเก็บเอกสารของบริษัท สยามเพชร (ประเทศไทย) จำกัด เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

8.โครงการระบบดับเพลิง IG-100@ABPR 115/22kV Remote Station ของบริษัท ทาคาชิโฮ ไฟร์ ซิเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ IG-100

9.โครงการระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Novec-1230 สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ของบมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) เป็นงานจัดหาและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ Novec-1230

10.โครงการระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารภาควิชาสิ่งแวดล้อมและภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของบริษัท ธนน วิศวกรรม จำกัด เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย

11.โครงการระบบป้องกันอัคคีภัย One Bangkok ของบริษัท ไตร-เอ็น โทเอเน็ค จำกัด เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย

12. โครงการระบบป้องกันอัคคีภัย The LIVIN Phetkasem ของบริษัท ชวินเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย

13. โครงการระบบป้องกันอัคคีภัย แกรนด์ เซนเตอร์ พอยท์ สุรวงศ์ ของบริษัท ไพพ์ไลน์ จำกัด เป็นงานจัดหาอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 มี.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top