สภาพัฒน์ คาดน้ำมันแพง-ท่องเที่ยวไม่ฟื้นกด GDP ปี 65 โตต่ำคาด แต่ยังสูงกว่า 3%

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซียและยูเครนในเบื้องต้นคาดว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ (1) ผลกระทบต่อเงินเฟ้อ โดยกรณีที่ราคาน้ำมันดิบดูไบเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 100 เหรียญต่อบาร์เรล คาดว่าจะทำให้อัตราเงินเฟ้อของไทยในปี 65 จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 5% และ (2) ผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากแนวโน้มการลดลงของนักท่องเที่ยวรัสเซียและยุโรป ซึ่งถือเป็นกลุ่มหลักที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย

ทั้งนี้ คาดว่าผลกระทบทั้งจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานและผลกระทบต่อการท่องเที่ยวจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 65 ขยายตัวได้ต่ำกว่าที่คาดไว้เดิม แต่ยังเชื่อมั่นว่าจะยังสามารถขยายตัวอย่างน้อยได้ไม่ต่ำกว่า 3% ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในกรณีต่าง ๆ (เฉลี่ยทั้งปี 2565)

ราคาขายปลีกดีเซล (บาท/ลิตร)ประมาณการ GDP ไทย(%)Inflation (%)
333.55.0
403.26.2
463.07.2

ทั้งนี้ การประมาณการดังกล่าวอยู่ภายใต้ 1. ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล กรณีที่ไม่มีการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหลังสิ้นเดือน เม.ย.65 และไม่ต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันหลังวันที่ 20 พ.ค.65

2. ประมาณการเศรษฐกิจเบี้องต้นของ 3 หน่วยงาน คือ สศช., สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เฉพาะผลกระทบของราคาน้ำมันเท่านั้น

3. ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยตั้งแต่ 1 ม.ค.ถึง 22 มี.ค.65 (YTD) เท่ากับ 94.2เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

Tags: , , , , ,
Back to Top