กนอ.กำชับทุกนิคมอุตฯ ปฏิบัติตามมาตรการศบค.ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ตนได้กำชับให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ตามข้อสั่งการของ รมว.อุตสาหกรรม

โดยย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้มาตรการ “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัว” รวมทั้งขอให้ระมัดระวังการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน โดยเฉพาะผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางออกนอกพื้นที่ หรือเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก เช่น การเข้าร่วมงานตามประเพณี เป็นต้น

ทั้งนี้ กนอ.ได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิผล และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

1.แจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานในสังกัดก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ( D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง)

2.ให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงของตนเอง โดยตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเดินทาง หรือร่วมงานประเพณีต่างๆ

3.หลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ให้ทำการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทั้งการตรวจวัดอุณภูมิ/ตรวจสอบประวัติการเดินทาง และตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงาน

4.ให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม จัดเตรียมสถานที่กักตัวสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ติดเชื้อ (สถานที่แยกตัวชั่วคราว) เพื่อรอส่งต่อสถานพยาบาล และจัดเตรียมพื้นที่เฉพาะ (Safe Zone) สำหรับติดต่อประสานงาน

5.พิจารณาดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องแม้พบผู้ติดเชื้อในสำนักงาน

6.ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค ตามมาตรการ ศบค.และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

7.ให้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม แจ้งไปยังผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม / ท่าเรืออุตสาหกรรม เพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม

ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่กำลังวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพราะยังต้องอยู่กับโรคนี้ไปอีกระยะหนึ่ง ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าสถานการณ์จะค่อยๆ ดีขึ้น จึงขอความร่วมมือทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละพื้นที่ เที่ยวสงกรานต์อย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก จะทำให้ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ปฏิบัติงานป้องกันตนเองตามมาตรการที่ กนอ.กำหนดอย่างเคร่งครัดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย และกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ กนอ.ได้กำชับให้ทุกสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและในช่วงวันหยุดยาวตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งกำหนดมาตรการกำกับดูแล เฝ้าระวัง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยให้ประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม /ท่าเรืออุตสาหกรรม และศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.) กนอ.สำนักงานใหญ่ รวมถึงต้องปฏิบัติตามคำสั่ง กนอ.ในเรื่องของการรายงานข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุ และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ให้ผู้อำนวยการสำนักนิคมฯ ทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบอย่างทันท่วงที

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 เม.ย. 65)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top