ครม.รับทราบแผนใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างปท. ปีงบ 65 กว่า 500 ลบ.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2565) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) ที่มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีมติเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 อนุมัติแผนปฏิบัติการระยะยาว กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปี 2565-2569 และแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2565) และมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 อนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการระยะยาว กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปี 2565-2569 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการให้กับผู้ผลิต ผู้ส่งออก ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาค วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งบริหารกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกในยุคปกติใหม่ (New Normal) ให้มีความคล่องตัวเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลัก คือ สามารถผลักดันและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2569

2. แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2565 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2565) ประกอบด้วยโครงการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 9 หน่วยงาน จำนวน 229 โครงการ วงเงิน 526,023,680 บาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 เม.ย. 65)

Tags: , , , , , , ,

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

X
Back to Top