INSET คว้างานใหม่ 2 โครงการรวมมูลค่า 141.32 ลบ.รอประมูลอีกกว่า 2 พันลบ.

บมจ. อินฟราเซท (INSET) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างจำนวน 2 สัญญา มูลค่างานรวม 141,315,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยทั้งสองโครงการมีระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้

1. โครงการจัดหา Modular Data Center และอุปกรณ์ Bare Metal Machine/ Network System พร้อมติดตั้ง Open Stack platform สำหรับโครงการ Vayu Ready ที่บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัดเป็นผู้ว่าจ้าง มูลค่างาน 63,665,000 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขอบเขตงาน จัดหา Modular Data Center (MDC) ทำหน้าที่เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่องแม่ข่ายแบบ Bare Metal Machine พร้อมติดตั้ง Open Stack platform สำหรับเปิดให้บริการ Cloud Services ตามโครงการ Vayu Ready (Vayu-R) ในรูปแบบ Public Cloud

2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) พร้อมติดตั้ง ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่เป็นผู้ว่าจ้าง มูลค่างาน 77,650,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยขอบเขตงาน จัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบซึ่งประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานสถาปัตยกรรม และงาน System Integrated Test สำหรับงานระบบประกอบศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ INSET เปิดเผยว่า กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ความไว้วางใจ INSET ให้เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และติดตั้งในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัท ผลักดันให้งานมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า 2,000 ล้านบาท

ในปีนี้ INSET ตั้งหมายรายได้ปีนี้ เติบโต 15-20% โดยได้รับปัจจัยบวกสนับสนุนจากงานด้านศูนย์ Data Center และระบบ Cloud Service ทำให้ผู้ให้บริการที่เร่งขยายและพัฒนา เพื่อรองรับกับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันเป็นเท่าตัว ซึ่งจะทำให้ INSET มีโอกาสได้รับงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีงานประมูลไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท ที่จะผลักดันให้ผลงานในปีนี้เติบโตได้ตามเป้าตามที่วางไว้

แผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทพร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะงานสร้างศูนย์ Data Center ที่มีความต้องการใช้งานมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (MOU) ในงาน Data Center ในโครงการ EEC Data Center เพื่อรองรับการใช้งาน Data และคลาวด์ที่สูงมากขึ้น อีกทั้งยังอยู่ระหว่างรองานประมูลไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท และโอกาสได้งานอีกหลายโครงการผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่งสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 เม.ย. 65)

Tags: , ,
Back to Top