TU-SFLEX จัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนแล้ว

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) เห็นชอบการลงทุนของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด (TUG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TU ถือหุ้น 98% และดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ และผลิตบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ กับผู้ร่วมลงทุนคือ บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) ซึ่งเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ได้จัดตั้งบริษัทร่วมลงทุน คือ บริษัท สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง จำกัด เพื่อดำเนินกิจการการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) และดำเนินธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ใหม่ในอนาคต

ทั้งนี้ สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญ จำนวน 9,800 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดย SFLEX จะเข้าถือหุ้นสามัญ จำนวน 4,997 หุ้น TUG จะเข้าถือหุ้นสามัญ จำนวน 4,799 หุ้นและหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 200 หุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 4 หุ้น

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 เม.ย. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top