CEYE เปิดเทรดวันแรก 6.50 บาท สูงขึ้น 68.39% จาก IPO

CEYE เปิดเทรดวันแรกที่ 6.50 บาท สูงขึ้น 68.39% หรือเพิ่มขึ้น 2.64 บาท จากราคา IPO ที่ 3.86 บาท

บล.โกลเบล็ก ซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.ตาชำนิ (CEYE) ระบุในบทวืเคราะห์ว่า อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของกำไรสุทธิ CEYE ระหว่างปี 62-65 อยู่ที่ 15% ต่อปี ฝ่ายวิจัยประเมินรายได้จากการให้บริการในปี 65 ราว 362 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YOY) โดยมีสัญญาณรายได้พลิกกลับดีขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4/64 ที่มีการเปิดเมืองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของปีก่อน ทำให้มีความต้องการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มากขึ้นในหลายอุตสาหกรรม ทั้งธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่ายรถยนต์ ธนาคาร ฯลฯ และคาดว่ารายได้บริการอื่นด้านออนไลน์มีเดียมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามการใช้เงินโฆษณาของแบรนด์ต่างๆ

ด้วยสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) 29.2% ใกล้เคียงกับระดับ 29.6% ในช่วงไตรมาส 4/64 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมที่ระดับ 8.9% ลดลงจาก 11% ในปี 2564 ส่งผลให้ประมาณการกำไรในปี 65 เท่ากับ 58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YOY) โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 15% ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ระหว่างปี 62-65 เท่ากับ 15% ต่อปี

ประเมินราคาเหมาะสมหุ้น CEYE ในปี 65 ที่ราว 4.54 บาทต่อหุ้น ด้วยวิธี PER โดยใช้ Prospective PER ที่ระดับ 21 เท่า เมื่อเทียบกับหุ้นที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันในกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ (ตลาด SET) ที่ระดับ 47.34 เท่า และกลุ่มบริการ (ตลาด mai) ที่ระดับ 35.49 เท่า และประมาณกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2565 ราว 0.216 บาทต่อหุ้น คำนวณเป็นราคาเหมาะสมเท่ากับ 4.54 บาทสำหรับปี 2565

กลุ่ม CEYE ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อโฆษณา สื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ โดยให้บริการผลิตภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแบบครบวงจร การบริการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ บริการสื่อออนไลน์และบริหารสื่อออนไลน์ มีบริษัทย่อย คือบริษัท ไม้ยืนต้น จำกัดดำเนินธุรกิจให้เช่าสตูดิโอสำหรับการถ่ายภาพยนตร์ โฆษณา และรายการโทรทัศน์ ปัจจุบันมีสตูดิโอให้เช่า 5 สตูดิโอ สำหรับกลุ่มลูกค้ามีทั้งเอเจนซีโฆษณาและเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในแถบเอเชีย (หมายถึงทั้งเอเจนซีและเจ้าของผลิตภัณฑ์ใช่มั๊ย) เช่นมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และจีน เป็นต้น

สัดส่วนรายได้ในปี 64 มาจากบริการผลิตภาพนิ่ง 50% บริการผลิตภาพเคลื่อนไหว 27% บริการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 12% การให้เช่าสตูดิโอ 4% และบริการอื่น 7%

CEYE มีทุนชำระแล้ว 135 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้นและ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 52.50 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ 10.50 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 7 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 20-22 เม.ย.65 ในราคาหุ้นละ 3.86 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 270.20 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,042.20 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 เม.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top