ALPHAX เผยกำไร Q1/65 พุ่ง 91% จ่อออกวอร์แรนต์ระดมทุนขยายธุรกิจกัญชงกัญชา

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ (ALPHAX) กล่าวว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 1/65 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 32.95 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 91.01% จากงวดเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิเท่ากับ 17.25 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 69 ล้านบาทเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีกำไรเพิ่มขึ้น

ด้านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (ALPHAX-W4) จำนวนไม่เกิน 191,398,377 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีกำหนดอายุ 9 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 4 ก.ค. 65

รวมทั้งมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 47,849,594.25 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนเดิม 478,495,943 บาท เป็น 526,345,537.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 191,398,377 หุ้นรองรับการใช้สิทธิ ALPHAX-W4 โดยกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 24 มิ.ย. 65

วัตถุประสงค์การระดมทุนในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปใช้ตามแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแผนการขยายธุรกิจ ตลอดจนโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการขยายธุรกิจดังกล่าวบริษัทมีความจำเป็นต้องหาเงินทุนซึ่งบริษัทมีแผนในการลงทุนทั้งในส่วนของเครื่องจักรสำหรับการผลิตสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์และวัตถุดิบประเภทพืชกัญชง และ/หรือกัญชา เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริมและยา การลงทุนปลูกพืชกัญชง และ/หรือกัญชา การพัฒนาพื้นที่สำหรับปลูกโครงสร้างโรงเรือนและงานระบบ และการลงทุนทางด้านการตลาดและจัดจำหน่าย รวมถึงใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

สำหรับการดำเนินธุรกิจในไตรมาส 2/65 บริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้จากธุรกิจสารสกัดกัญชงได้แบบเต็มไตรมาส สนับสนุนผลงานเติบโตได้ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตอีก 100 เท่า โดยได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรแล้ว ซึ่งมีศักยภาพในการป้อนวัตถุดิบ 30,000 กิโลกรัม (30 ตัน) ต่อเดือน และมีกำหนดเดินเครื่องผลิตในช่วงไตรมาส 3/65 ทำให้คาดว่าในปีนี้ จะมีรายได้จากธุรกิจกัญชงกัญชาประมาณ 450 ล้านบาท

ในส่วนของธุรกิจไฟแนนซ์ บริษัทได้ดำเนินธุรกรรมการโอนหุ้นบริษัท มะหะทุน โฮลดิ้ง จำกัด (MHTH) จำนวนรวม 7,677.50 ล้านหุ้น คิดเป็น 76.78% เรียบร้อยแล้วทำให้เริ่มรับรู้รายได้และกำไรเข้ามาทันที

ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันเตรียมจะเปิดตัวโครงการที่เน้นไปทางแนวราบ และโครงการอาคารสำนักงานเพื่อเช่า คาดว่าในปีนี้จะมีการเปิดตัวโครงการทั้งหมด 4-5 โครงการมูลค่า มูลค่ารวม 1 หมื่นล้านบาท โดยยังคงมองหาที่ดินที่สามารถพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจ 3 ธุรกิจหลักได้เต็มที่ทำให้มั่นใจว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตในปีนี้ก้าวกระโดดกว่า 200% จากปีก่อน โดยคาดหวังว่าธุรกิจสกัดสารกัญชงกัญชาจะเป็น New S-Curve ในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ค. 65)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top