เลือกตั้งกทม.: กทม.ตรวจเข้มสถานที่เลือกตั้ง พร้อมเปิดคูหาลงคะแนน 22 พ.ค.นี้

นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานที่เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จำนวน 3 เขต ประกอบด้วย เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางซื่อ

สำหรับสำนักงานเขตดอนเมือง มีหน่วยเลือกตั้ง 204 หน่วย มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,987 คน สำนักงานเขตสายไหม มีหน่วยเลือกตั้ง 226 หน่วย มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 163,082 คน สำนักงานเขตบางซื่อ มีหน่วยเลือกตั้ง 171 หน่วย มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 100,687 คน

จากการตรวจความพร้อมของสถานที่เลือกตั้ง ในภาพรวมสำนักงานเขตดำเนินการได้เรียบร้อยดี ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 65 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ให้มากที่สุด เลือกคนที่ใช่ นโยบายที่ชอบ เข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

ด้านนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ พร้อมระบุว่า ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะร่วมกันดำเนินการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย สุจริต โปร่งใสทุกขั้นตอน

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 พ.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top