THL เผยบริษัทย่อยลงทุนเหมืองบิทคอยน์ไม่เกิน 300 เครื่องมูลค่าราว 80 ลบ.

บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ (THL) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติมอบหมายฝ่ายบริหารดำเนินการศึกษาและมีอำนาจในการพิจารณาขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเหมืองขุดเหรียญบิทคอยน์ โดยกำหนดกรอบวงเงินการลงทุน 80 ล้านบาท และให้บริษัท เพียวเนอร์จี้ จำกัด ร่วมศึกษาและพิจารณาแผนการลงทุนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวโน้มด้านราคา รวมไปถึงศึกษาความน่าจะเป็นต่างๆ โดยไม่มีเงื่อนไขการลงทุนเป็นพิเศษ และให้การตัดสินใจเป็นไปตามอำนาจคู่มือปฏิบัติงาน

บริษัท เพียวเนอร์จี้ จำกัด ได้พิจารณาแผนลงทุนและอนุมัติแผนการลงทุน โดยเห็นถึงโอกาสในการสร้างกำไรและกระแสเงินสดให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยเสนอให้จัดตั้ง บริษัท คริปอินเวสท์ จำกัด เพื่อลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ และเมื่อวันที่ 3 พ.ค.65 ที่คณะกรรมการบริษัท บริษัท คริปอินเวสท์ จำกัด มีติอนุมัติเข้าลงทุนในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทข้างต้น โดยจะเริ่มต้นลงทุนด้วยการจัดซื้อเครื่องขุดบิทคอยน์ จำนวนไม่เกิน 300 เครื่อง พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 80 ล้านบาท

บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในการสร้างเหมืองขุดบิทคอยน์โดยตรง เพื่อให้การวางโครงสร้างสำหรับงานติดตั้งเครื่องขุดบิทคอยน์ให้เหมาะสมและมีประสทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงบริษัทยังมีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจ งานด้านระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคม เนื่องจากธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อประมวลผลตลอด 24 ชั่วโมง ฉะนั้นระบบไฟฟ้าจึงมีความสำคัญ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 พ.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top