กรมป้องกันฯ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจ.เชียงราย-พะเยา-ลำปาง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงปกคลุมประเทศไทย ทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวมะตะบันเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าสู่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ค.65 เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน ตาก ลำปาง แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี รวม 37 อำเภอ 85 ตำบล 323 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,212 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

ขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 21 อำเภอ 58 ตำบล 278 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,135 ครัวเรือน ได้แก่

– เชียงราย ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอขุนตาล อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สาย และอำเภอเวียงแก่น รวม 29 ตำบล 145 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 200 ครัวเรือน

– พะเยา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอจุน อำเภอภูกามยาว และอำเภอดอกคำใต้ รวม 7 ตำบล 18 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 54 ครัวเรือน

– ลำปาง ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอห้างฉัตร อำเภอเกาะคา และอำเภอวังเหนือ รวม 22 ตำบล 115 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 881 ครัวเรือน

ขณะที่สถานกาณ์ทุกจังหวัดระดับน้ำลดลง ซึ่ง ปภ.ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 พ.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top