กนป. ตั้งอนุกก.บริหารน้ำมันปาล์มจัดสมดุลใช้ในปท.-ส่งออก หลังดีมานด์ในปท.ชะลอ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมัน (กนป.) ครั้งที่ 2/65 เพื่อติดตามการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมัน ไม่ให้กระทบเกษตรการและความเดือดร้อนประชาชน

โดยที่ประชุมเห็นชอบหลักการให้มีกลไกบริหารจัดการอุปทานน้ำมันปาล์มให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ โดยแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มภายใต้ กนป.มีองค์ประกอบจากผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ หน่วยงานรัฐ ภาคเกษตรกร และภาคเอกชน เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการจัดสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ

พร้อมทั้งได้พิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกนป. และร่วมพิจารณาแนวทางบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม โดยควรมีการบริหารจัดการส่งออก เพื่อให้มีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและเกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับประเทศไทย ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มชะลอตัวลง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การใช้ไบโอดีเซลลดลง ขณะที่ผลผลิตและการส่งออกสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลราคาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของไทยปรับตัวสูงขึ้นโดย ม.ค.-เม.ย.65 ไทยส่งออก มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือภาพรวมสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้ราคาพลังงานและพืชน้ำมันอยู่ในเกณฑ์สูง ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มมีความผันผวน หลังจากอินโดนีเซียประกาศกลับมาส่งออกน้ำมันปาล์มอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร ย้ำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และขอให้ใช้มาตรการตามที่ กนป.กำหนดในทิศทางเดียวกัน ทั้งการสำรวจสถานะสต็อก ปริมาณผลผลิต ความต้องการใช้ในประเทศและปริมาณส่งออกให้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับทุกภาคส่วน เน้นให้เกิดความสมดุลภายในประเทศ โดยให้คำนึงถึงเกษตรกร ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด พร้อมกำชับให้มีผู้แทนผู้ประกอบการสวนปาล์ม ร่วมเป็นกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ กนป. เพื่อร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมไปด้วยกัน

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 พ.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top