กทม.เตือนผับ-บาร์ประเมินตนเองผ่าน TSC 2+ ขออนุญาตเขตก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร โดยในที่ประชุม สำนักอนามัยรายงานการเตรียมความพร้อมสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิ.ย. 65 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ดังนี้

1. สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด

2. สำนักงานเขต ตรวจประเมินสถานประกอบการตาม COVID Free Setting เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ และรายงานในระบบออนไลน์

3. สำนักงานเขต ตรวจกำกับ ติดตามสถานประกอบการที่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ปลัดกทม. กล่าวเสริมว่า แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน กำหนดมาตรการ 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) แบ่งเป็น ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ ไม่ให้บริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วเดียวกัน ไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการตรวจสอบผู้มารับบริการว่าได้รับวัคซีนครบถ้วน มาตรการด้านการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 1 เมตร (กรณีมีการเล่นดนตรีเป็นวง ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะกับเวทีอย่างน้อย 5 เมตร) และมาตรการด้านการระบายอากาศ ให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีอาคารปิดและมีระบบปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา

2. มาตรการสำหรับพนักงาน (COVID Free Personnel) ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น คัดกรองความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุก 7 วันและเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง

3. มาตรการสำหรับผู้ใช้บริการ (COVID Free Customer) ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงเข็มกระตุ้น

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชน และผู้ประกอบการสถานประกอบการ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ

นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่กวดขันตรวจสอบกำกับติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเน้นย้ำสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการให้บริการลูกค้า โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินเวลา 24.00 น. งดกิจกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก้วเดียวกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเน้นย้ำความร่วมมือในงานบริการที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ และทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการจะดำเนินการตรวจติดตามสถานประกอบการทุกแห่งอย่างต่อเนื่องให้ครบ 100% ภายใน 1 สัปดาห์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 พ.ค. 65)

Tags: , , , , ,

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

X
Back to Top