ชินวรณ์ ติงฝ่ายค้านเล่นการเมืองมากเกินไป หลังตั้งธงคว่ำพ.ร.บ.งบปี 66

202220203_Canva_political_การเมือง

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า กรณีที่ฝ่ายค้านประกาศคว่ำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกระมาณ 2566 วาระแรกนั้น โดยอ้างว่าแม้ร่างกฎหมายงบประมาณถูกคว่ำแล้วจะสามารถใช้งบตามกรอบของปีก่อนมาใช้ได้นั้นเป็นการเล่นเกมการเมืองมากเกินไป

ส่วนตัวเชื่อว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบผ่านวาระแรก ซึ่งขอให้สมาชิกนำร่างกฎหมายไปศึกษา หากพบว่ามีการใช้จ่ายไม่สุจริตไม่โปร่งใส อยากให้ช่วยกันตรวจสอบการตั้งงบประมาณ ตลอดถึงโครงการต่างๆ และผ่านความเห็นชอบ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

ส่วนกรอบเวลาในการอภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าวนั้น ในวันนี้คณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่ายที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 เป็นประธานจะประชุมเพื่อกำหนดกรอบเวลา โดยจะเปิดให้อภิปรายอย่างเต็มที่

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า ในวันนี้คณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร จะมีการพิจารณาทบทวนประเด็นเรื่องเปิดสโมสรรัฐสภา หลังเกิดเสียงวิจารณ์จากประชาชนและสมาชิก เพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินการ โดยสโมสรดังกล่าวมีอยู่จริงตามปกติเหมือนสโมสรขององค์กรอื่นๆ ที่สร้างขึ้นตามแบบแปลนของรัฐสภากำหนดไว้อยู่แล้ว และต้องมีคณะกรรมการขับเคลื่อนบริหารสโมสร ซึ่งจะต้องไปดูระเบียบข้อบังคับที่กำลังยกร่างใหม่

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 พ.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top