BAM เซ็น MOU กับ SENA-ที แอนด์ ที แอสเซ็ท ร่วมมือบริหาร NPL-NPA

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ กลุ่มเสนา ประกอบด้วย บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) และบริษัท ที แอนด์ ที แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ T&T เพื่อร่วมมือทางธุรกิจในด้านบริหารจัดการ NPL และ NPA

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BAM กล่าวว่า ในปี 65 บริษัทกำหนดกลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ในรูปแบบของความร่วมมือทางธุรกิจ (Strategic Partner) เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินงาน ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจ และสร้างรายได้ให้กับองค์กรในระยะยาว

ดังนั้น การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ทั้ง 3 บริษัท ระหว่าง BAM SENA และ T&T จะใช้จุดแข็งที่มีอยู่เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกัน โดย BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ยาวนานกว่า 23 ปี ในการประกอบธุรกิจด้านการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ด้วยการรับซื้อรับโอนทั้ง NPL และ NPA จากสถาบันการเงินต่าง ๆ มาบริหารจัดการ

สำหรับขอบเขตความร่วมมือเบื้องต้น ทางด้าน NPA กลุ่ม SENA จะพิจารณาคัดเลือกทรัพย์สินรอการขายของ BAM ประเภททรัพย์เพื่อการลงทุน หรือทรัพย์ประเภทโครงการเพื่อนำไปพัฒนา หรือซื้อทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเพื่อนำไปสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบกิจการร่วมทำ หรือทางด้าน NPL จะพิจารณารับซื้อรับโอนลูกหนี้ที่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบโครงการไปบริหารจัดการ เป็นต้น

ปัจจุบัน BAM มี NPL ที่อยู่ในความดูแลมูลค่ากว่า 480,000 ล้านบาท และ NPA กว่า 20,000 รายการ รวมมูลค่ากว่า 60,000 ล้านบาท การลงนามในครั้งจึงนับเป็นก้าวที่สำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้วยการผนึกกำลังความเป็นมืออาชีพของทั้ง 3 องค์กร

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SENA กล่าวว่า การประกาศเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ BAM สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SENA ที่ต้องการขยายธุรกิจให้มีความหลากหลายและครบวงจรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจปี 65 “SENA Level” การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งสินค้าและด้านการบริการที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทุกกลุ่มพร้อมต่อยอดในเชิงธุรกิจของเสนาด้วย

ทั้งนี้ ทาง SENA ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ภายใต้ชื่อ T&T เพื่อประกอบธุรกิจบริหารและพัฒนาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้มีมูลค่าสูงสุด เช่น การรับซื้อ โอน หรือ ประมูลสินทรัพย์เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป ทั้งนี้ หากกระบวนการต่างๆ แล้วเสร็จ ทาง T&T มีความพร้อมเริ่มดำเนินงานได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ทาง SENA เชื่อมั่นว่าธุรกิจบริหารสินทรัพย์สามารถสร้างรายได้และเสริมศักยภาพในการเติบโตของบริษัทให้แข็งแกร่งและยั่งยืนได้ในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 มิ.ย. 65)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top