ILM เดินหน้าติดตั้ง Solar Rooftop เพิ่ม 5 แห่ง ตั้งเป้าครบทุกสาขาภายใน 5 ปี

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บมจ. อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) เปิดเผยว่า ในปี 65 กลุ่ม ILM จะดำเนินการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพิ่มอีก 5 แห่ง ได้แก่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาฉะเชิงเทรา, สุรินทร์, อุบลราชธานี, นครศรีธรรมราช และภูเก็ต จากเมื่อปี 64 ติดตั้งไปแล้ว 4 แห่งที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขานครปฐม, ระยอง, จันทบุรี และรังสิต

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Sustainable Living for Future Lifestyle เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีจากสินค้าและบริการ, สร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความรับผิดชอบ รวมถึงการส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งผลักดันการสร้างสังคมสู่คาร์บอนต่ำ เน้นการใช้พลังงานสะอาด

บริษัทวางเป้าหมายดำเนินโครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ครบทุกสาขาภายใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2570) เพื่อให้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามพันธกิจที่วางไว้ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 8,339.491 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 64 ซึ่งการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มจากปี 63 มากกว่า 5% และนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการปีที่ 4 ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกสะสม 16,252.115 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ILM ได้ดำเนินงาน 3โครงการ ได้แก่

1.โครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ได้ติดตั้ง Solar Rooftop รวม 15 แห่ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (4,994.502 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2.โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล ตามนโยบาย 3Rs Reduce, Reuse and Recycle รีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง เช่น การนำเศษไม้ปาร์ติเกิ้ลจากการผลิดเฟอร์นิเจอร์, กล่องกระดาษ และกระดาษลัง จาก 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์กระจายสินค้า (บางบอน) และอินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น (โรงงานมหาชัย) ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3,341.782 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

และ 3.โครงการนำขยะอินทรีย์ประเภทเศษอาหารไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3.207 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นางสาวกฤษชนก กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ ILM ยังมุ่งสู่การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า House Brand ในหมวด Mattress (ที่นอน) โดยปรับบรรจุภัณฑ์จากเดิมที่เป็น Flat pack เปลี่ยนเป็นแบบ Compress Rolling ให้มีขนาดเล็กรูปแบบ “Bedinbox” ที่นอนบรรจุในกล่อง ให้มีขนาดที่กะทัดรัดช่วยประหยัดกระบวนการขนส่ง สามารถบรรจุสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นได้ถึง 5 เท่า ช่วยลดปริมาณเที่ยวการขนส่งสินค้าจาก 5 เที่ยวเป็น 1 เที่ยว ทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงอีกทาง โดย Packing แบบ Compress Rolling คิดเป็น 29% ของกลุ่มสินค้าที่นอนทั้งหมด นอกจากนี้ยังจะพัฒนาการปรับดีไซน์บรรจุภัณฑ์โดยใช้หมึกสีเดียวพิมพ์ลงบนกระดาษลังแบบรีไซเคิล ลดการทำสีและเคลือบผิว เพื่อให้สามารถนำบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิลและลดปัญหาการก่อเกิดขยะด้วย

นอกจากนี้ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ “ไม้จริง” โดยการชุบชีวิตไม้สักเก่ามา Upcycle ให้แป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบความสวยงาม แข็งแรง-ทนทานของเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง โดยเป็นกลุ่ม Dining เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, สตูล ซึ่งเตรียมจำหน่ายปลายไตรมาส 2

อีกทั้งนำสินค้ากลุ่มของใช้ภายในบ้าน “Eco Friendly” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ผลิตด้วยวัสดุธรรมชาติเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ได้แก่ งานไม้กลุ่มสินค้า Home solution อาทิ ตะกร้า ไม้แขวนเสื้อ กล่องเก็บของ ถังขยะ ชั้นวางของ ราวแขวนผ้า โต๊ะข้าง และวัสดุจากพลาสติกพีพี ฟางข้าวสาลี และไม้ ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในสินค้ากลุ่ม Kitchen อาทิ กล่องใส่อาหาร, ชุดกล่องถนอมอาหาร, ถาดเสิร์ฟ, แก้วน้ำ, ชุดมีดพร้อมฐานรอง ภาชนะและอุปกรณ์ในครัว เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 มิ.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top