สภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ด้วยคะแนน 373 ต่อ 7 เสียง

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ…. และ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ กัญชา กัญชง พ.ศ…ในคราวเดียวกัน โดยที่ประชุมมีมติ 373 ต่อ 7 เสียง งดออกเสียง 23 เสียง

จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย 25 คน แบ่งเป็น สัดส่วนของคณะรัฐมนตรี (ครม.) 5 คน พรรคการเมือง 20 คน ประกอบด้วย เพื่อไทย 6 คน พลังประชารัฐ 4 คน ภูมิใจไทย 3 คน ประชาธิปัตย์ 2 คน ก้าวไกล 2 คน เศรษฐกิจไทย 1 คน ชาติไทยพัฒนา 1 คน เสรีรวมไทย 1 คน

พร้อมกับกำหนดเวลาแปรญัตติ 15 วัน โดยให้ใช้ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นร่างหลักในการพิจารณาในวาระที่ 2

สำหรับสาระ ของ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกัน คือ สนับสนุนให้นำกัญชาและกัญชงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพ และใช้ตามวิถีชุมชน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตปลูก ผลิต นำเข้า ส่งออก ขายหรือมีไว้ในครอบครอง รวมถึงควบคุมการขาย โฆษณา รวมถึงการควบคุมและบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน เช่น หากนำเข้า ส่งออก จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียวกัน กำหนดห้ามจำหน่ายกัญชา กัญชง แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ยกเว้นได้รับอนุญาตจากแพทย์ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 30,000 บาท

อย่างไรก็ดี ในบทเฉพาะกาลระบุไว้ว่า ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ร่างกฎหมายใช้บังคับ การนำเข้ากัญชา กัญชง ทำได้เฉพาะ 1.กรณีศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 2.เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเพื่อประโยชน์ราชการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มิ.ย. 65)

Tags: , ,
Back to Top